Türkiye'den uzakta olabilirsiniz,
hukuki haklarınıza Cihant ile çok yakınsınız.

Bizler Cihant Hukuk ve Danışmanlık olarak;
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre, yurtdışında bulunan yerli veya yabancı tüm bireylerin;
Türkiye’de ki Hukuki ve Danışmanlık işlerinin, Avukatlık Kanununa göre vekalet ilişkisi ve güven temeli kapsamında takibini yapıyor, yerine getiriyor ve sonuçlanmasını sağlıyoruz.

Peki, Nasıl Çalışıyoruz?

Hukuki meselelere sonuç odaklı olarak yaklaşıyoruz. Hukuki meseleyi veya ihtilafı, tüm olasılıkları ile ele alarak çalışıyor ve Türkiye genelinde ki çözüm ortaklarımızla beraber en iyi şekilde hizmet veriyoruz.

İlk Adım

İstenen Hukuki desteğe, bilgiye dair ilk görüşme ile başlanır.
Bu iletişim esnasında Hukuk destekle ilgili olan bilgi ve belgelerin iletilmesi istenir.

Görüşme ve Bilgilendirme

İlk Adım'dan sonra Hukuki Destekle ilgili olan Hukukçularımız inceleme ve araştırmalarını yapar ve Müvekkile bilgi verilir, izlenmesi gereken Hukuki işleme dair açıklama yapılır ve işlemlere başlanması konusunda anlaşma olursa, işe dair masraf bilgileri iletilir; iş ve iş karşılığı Avukatlık ücreti kararlaştırılır, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme imzalanır ve iş sahibi tarafından Vekaletname verilir, işlemlere başlanır.

Süreç

İşlem veya dava devam ederken e-mail veya whatsapp, bip iletişim uygulamaları ile süreç hakkında Müvekkile bilgi verilir.

Ailesi yıllarca yurtdışında yaşamış, bu geçen süre zarfında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın orda yaşadığı hukuki sorunları, anavatandan uzak kalınca meselelere de uzak kalındığını gözlemlemiş ve hayattaki ideali bu vatandaşlarımızın sorunlarını en kısa zamanda ve kolayca çözmek olan bir Avukat’ın zihninde ve hayalinde yıllar önce yeşeren bu fikir, bugün kurumsallaşarak size en iyi hizmeti vereceğine inanan ve güvenen bir Hukuk ofisi olarak karşınıza çıkmaktadır.

Yurtdışında yaşayan, yurtdışına yerleşip o ülkenin Vatandaşlığını dahi almış olan Vatandaşlarımızın, Türkiye ile her yönden ilişki ve bağları devam etmektedir. Zaman içerisinde de mutlaka Hukuki meseleler, ihtilaflar, problemler ortaya çıkmaktadır.

Vatandaşlarımızın, Türkiye'ye yıllık hatta kimi zaman ise bir kaç yılda bir gelinen izin ve tatillerde meydana gelen Hukuki meselelerle uğraşmak, ilgilenmek, zaman ayırmak ciddi bir zaman kaybına neden olmakta, izin tatil vaktinden fırsat bulup mesele ile ilgilenilemeden, yapılması gereken iş ve işlemlere başlanılamadan Türkiye'den ayrılmak zorunda kalınmaktadır.

Aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmamasına rağmen, Türkiye'de gerek şahsi gerekse şirket bazında iş ve işlemde bulunmak isteyenlerin de Hukuki danışmanlık ihtiyaçlarına cevap verilebilmelidir.

Hizmet anlayışımız kurumsal olup Hukuki meselelere sonuç odaklı olarak yaklaşıp Hukuki mesele / ihtilafı tüm olasılıkları ile ele alarak çalışan, tüm Türkiye genelinde ki ekibimiz & çözüm ortaklarımızla beraber faaliyette bulunan Hukuk, Danışmanlık ofisi olup tecrübeli ve dinamik kadromuz ile kuruluşumuzdan bu yana sürekli büyümekte ve yenilenmekteyiz.

Hizmet kalitemizi en yüksek seviyede tutmak önceliklerimizdendir; bunun içinde ekibimiz uzman Hukukçu ve alanlarında profesyonel danışanlardan, akademisyenlerden oluşmakta, Hukukta, meselenin en kısa zamanda ve doğru bir şekilde sonuca ulaştırılmasının öneminin bilinciyle; Hukuki konu, problem, ihtilaf ofisimize iletildiği an gerekli çalışmalar yapılarak en kısa sürede çözüm ihtimalleri bildirilmekte ve her an ulaşılabilir ekibimizle ülkenin her bölgesine ulaşıp, yüksek kalitede hizmet sunulmaktadır.

Karmaşık meseleleri dahi pratik ve sonuç odaklı çözümler üretmek konusunda önemli uzmanlığa sahip olan ofisimiz, Türkiye'de veya Türkiye dışında yatırım yapan yerli ve yabancı Müvekkillere de, Türkiye'nin yanı sıra Uluslararası Hukuk ofisleri ile de işbirliğimiz bulunmakta ve bu sayede de Uluslararası Hukuk alanında da etkin ve sonuç odaklı hizmet sunmaktayız.

Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre, Türkiye Cumhuriyeti dışında bulunan Vatandaşlarımızın, Yabancı Vatandaşların; Türkiye'de ki Hukuki ve Danışmanlık iş ve işlemlerinin Avukatlık Kanunun tanımış olduğu Vekalet İlişkisi ve güven temelli kapsamında takibini yapmak, yerine getirmek ve sonuçlandırmaktır.

Av. Cihan KARAGÖZ
Kurucu
foto
Av. Cihan KARAGÖZ’ün CV ve Özgeçmişi

Hangi Alanlarda Hizmet Veriyoruz?

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku, Aile ilişkilerini düzenleyen Hukuk kurallarıdır.
Aile Hukukuna dair uyuşmazlıklarla uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, velayet..
Devamını oku

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, Kişinin vefatı durumunda miras ilişkilerinin ne olduğunu,
para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının durumunu düzenleyen Hukuk kurallarının içerdiği alandır.
Devamını oku

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku, Eşya Hukukunun en önemli alanlarından birisidir. Bu alandaki uyuşmazlıkların çok olması profesyonel bir hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyurmaktadır.
Devamını oku

KAMULAŞTIRMA HUKUKU

Kamulaştırma Hukuku, Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesini ve bununla ilgili kuralların düzenlenmiş olduğu Hukuk alanıdır.
Devamını oku

İNŞAAT HUKUKU

Gayrimenkul Hukukunun en önemli alanlarından birisi de İnşaat Hukukudur; -İnşaat- ayrıntılı hukuki ilişkiler ve teknik aşamalardan oluşmaktadır. İnşaata ve tüm safhalarına ilişkin tüm bu aşamalar hukuk kuralları ile belirlenmiştir. İnşaat yapımı, sözleşmeye aykırılık vb nedenleriyle birçok hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır.
Devamını oku

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku, ceza kanunlarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesiyle ilgili olarak düzenlenen Hukuk kurallarıdır.
Devamını oku

DİĞER FAALİYET ALANLARI